SBM Targowa

Fotowoltaika na dachu budynku przy ul. Targowej 26/30 (2)

Z ogromną przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją Zarząd SBM Targowa informuje, że na dachu budynku przy ul. Targowej 26/30 zostały zamontowane dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. 40kW każda.  Montaż instalacji poprzedzony został położeniem  hydronylonowego pokrycia dachu, gwarantującego 15 letni okres zabezpieczenia. Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku, jego dużą wysokość (20 pięter i  ok. 60 m nad poziom terenu) oraz liczne przeszkody na dachu (kominy, wywietrzniki, anteny telewizyjne i telekomunikacyjne), inwestycja była bardzo trudna w realizacji, dlatego jej wykonawcą mogła być tylko doświadczona, wiarygodna i profesjonalna firma z branży fotowoltaicznej. W wyniku procedury przetargowej, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów SBM Targowa, na wykonawcę instalacji została wybrana firma Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami technicznymi i przepisami prawa, w tym p.poż obligującymi do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń elektromagnetycznych. Wszystkie ich elementy i podzespoły spełniają wymagania odpowiednich norm branżowych i posiadają niezbędne certyfikaty, w tym bezpieczeństwa CE. Większość prac związanych z montażem instalacji została wykonana na przełomie listopada i grudnia ub.r., a po przeprowadzeniu żmudnej i czasochłonnej procedury odbiorczej w lutym b.r. instalacje zostały podłączona do rozdzielni głównej budynku, a przez to również do energetycznej sieci przesyłowej Innogy Stoen Operator.

Aktualnie instalacje produkują energię elektryczną na potrzeby administracyjne budynku, tzn. zasilanie wind, hydroforów, oświetlenie. Jeśli to zapotrzebowanie będzie niższe od produkcji energii w instalacjach, to jej nadwyżka będzie odkupowana przez tzw. Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie (POB). Z mocy prawa jest aktualny sprzedawca energii elektrycznej, którym dla naszej Spółdzielni jest PGE Obrót S.A. Na podstawie analizy wykonalności technicznej i opłacalności ekonomicznej budowy przedmiotowych instalacji fotowoltaicznych można przyjąć, że łącznie wyprodukują one w ciągu roku ok. 80MWh energii elektrycznej. Zaspokoi to z nawiązką zapotrzebowanie na energię elektryczną do celów administracyjnych budynku, co pozwoli uniknąć podwyżek opłat z tego tytułu, a nawet uzyskać dodatkowe oszczędności.

Informacja dla mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że miesiącu kwietniu br. rozpoczną się prace obejmujące remont elewacji i termomodernizacji - ocieplenia elewacji i stropodachu budynku przy ul. Targowej 49/51, według projektu mgr inż. Arch. Jakub Puńko. Prace obejmować będą wymianę blisko 20 letniego ocieplenia budynku, ocieplenie na ostatniej kondygnacji, narożnik ściany północno i południowo wschodniej całkowicie nie ocieplonej, wymianę okien na klatach schodowych i portierni, wymianę obróbek blacharskich, docieplenia stropodachu i zmianę wizerunku zewnętrznego elewacji, poprzez zmianę kolorystyki zewnętrznej budynku.

Przeprowadzona analiza termowizyjna przez ekspertów uwidoczniła nieciągłości termoizolacji oraz ubytki niewidoczne dla oka – zwane mostkami termicznymi. Badanie na podczerwieni stwierdziło lokalizacje defektów w termicznej obudowie budynku oraz miejscową infiltrację zimnego powietrza do wnętrza budynku. Słabym miejscem powodującym ucieczkę ciepła są belki między piętrowe naświetla klatki schodowej. Słaba izolacyjność ścian zewnętrznych wykonanych według norm z tamtego okresu powoduje nieuzasadniony wzrost energochłonności eksploatacyjnej budynku.

Inwestycja ta podniesie w znacznym stopniu energooszczędność i przyczyni się do zmniejszenia opłat za ciepło, które z roku na rok rosną, a także zmieni wygląd naszego budynku, a co za tym idzie zwiększy komfort zamieszkiwania i wzrost wartości mieszkań, gdyż budynek będzie odpowiadał najnowszym normom obowiązującym od 2021 roku.

Przetarg wygrała firma „AGRAPLAST” Sp. z.o.o z Warszawy posiadająca duże doświadczenie w pracach elewacyjnych w budynkach wysokich, która zrealizowała tego rodzaju inwestycje w ponad 20 budynkach spółdzielczych w Warszawie.

Z ramienia Spółdzielni nadzór nad robotami sprawować będzie inspektor nadzoru budowlanego mgr. inż. Sławomir Domeracki.

Z uwagi na brak możliwości postawienia rusztowań w większości prace będą prowadzone z wind. Termin zakończenia prac na budynku planowany jest na koniec września br.

Za utrudnienia przepraszamy.